Директорлар кеңесі
Call-center +7 (7172) 79-63-63
Елібаев Марат Талғатұлы Елібаев Марат Талғатұлы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы
Омаров Бақытжан Байділдаұлы Омаров Бақытжан Байділдаұлы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ
директорлар кеңесінің мүшесі,
Жалғыз акционердің өкілі
Гаппаров Ринат Эдуардович Гаппаров Ринат Эдуардович "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ
директорлар кеңесінің мүшесі,
басқарма төрағасы
Тұрысбеков Дәурен Сейілханұлы Тұрысбеков Дәурен Сейілханұлы «Өнеркәсіпті дамыту қоры»
АҚ директорлар кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор
Мақанов Ерқанат Қазкенұлы Мақанов Ерқанат Қазкенұлы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
Жайлаубекова Айгүл Әкешайқызы Жайлаубекова Айгүл Әкешайқызы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ
директорлар кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің комитеттері

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің құрылуы мен қызмет етуінің негізгі мақсаты - Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ-да тәуекелдерді басқарудың барабар жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту үшін ұсыныстар дайындау арқылы Директорлар кеңесінің тиімділігі мен сапасын арттыру.

Комитеттің құрамы:
 • Жайлаубекова А.Ә. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет Төрағасы;
 • Мақанов Е.К. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі –  тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Тұрысбеков Д.С. - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Омаров Б.Б. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, комитет мүшесі.

Аудит жөніндегі комитет «ӨДҚ» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын қоса) тиімді бақылау жүйесін құру үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған. ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы, ішкі және сыртқы оған аудит жүргізілді.

Комитеттің құрамы:
 • Жайлаубекова А.Ә. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет Төрағасы;
 • Мақанов Е.К. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі –  тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Тұрысбеков Д.С. - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңес беру органы, Кадр саясаты, тағайындау және сыйақы төлеу жүйесі, сондай-ақ «ӨДҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, «ӨДҚ» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау бойынша Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелерді тереңдетіп зерделеу және мониторинг жүргізу арқылы Аудит, сондай-ақ Корпоративтік хатшы және «ӨДҚ» АҚ-да тартылған шетелдік мамандар.

Комитеттің құрамы:
 • Мақанов Е.К. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет Төрағасы;
 • Жайлаубекова А.Ә. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Тұрысбеков Д.С. - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

Комитет «ӨДҚ» АҚ-ның Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ қызметінің басым бағыттарын (дамыту), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын), «ҚДБ» АҚ қызметін жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеуді қоса алғанда, «Лизинг» орта және ұзақ мерзімді перспективада.

Комитеттің құрамы:
 • Мақанов Е.К. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет Төрағасы;
 • Жайлаубекова А.Ә. – Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Тұрысбеков Д.С. - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Омаров Б.Б. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, комитет мүшесі.