Call-center +7 (7172) 79-63-63
+7 (7172) 796-440 Автокөлік несиелері бойынша сенім телефоны

«Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 сәуірдегі сырттай шешіміне сәйкес «KPMG Аудит» ЖШС 2019-2021 жылдарға арналған қаржылық есептілікке аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып анықталды. 2019 жылғы 14 мамырдағы № 60 қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтерді 2019-2021 жылдарға ұзақ мерзімді сатып алу туралы келісім (бұдан әрі – Шарт) бойынша аудит құнының сомасы ҚҚС есебімен 107 520 мың теңге мөлшерінде анықталды

«KPMG Аудит» ЖШС 2008 жылдан бастап «ҚДБ – Лизинг» АҚ қаржылық есебіне аудит жүргізіп келеді. «KPMG Аудит» ЖШС серіктесінің ауысуы 2018 жылы болды.

Келісімге сәйкес, 2021 жылға аудиторлық ұйымның сыйақысы ҚҚС қоса алғанда 38 080 мың теңгені құрады және аудиторлық қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтиды.

2021 жылға сыртқы аудитор ұсынатын қызметтер тізімі:

  • 2021 жылғы 30 маусымда аяқталатын кезең үшін 2021 жылғы 30 маусымда аяқталатын кезең үшін «АХҚО» АҚ аралық ықшамдалған жекелеген қаржылық есептілігін шолу есебін ұсына отырып, № 34 IAS стандартына сәйкес дайындалған 2410 ХҚЕС сәйкес шолу;
  • 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және аяқталатын жыл үшін Тапсырыс берушінің жылдық жеке қаржылық есептілігінің аудиті барлық маңызды аспектілер бойынша ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті дайындаудың сенімділігі туралы тәуелсіз пікір білдіру үшін;
  • Заңға сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органының нормативтік құқықтық актісінде бекітілген тізбеге, нысандарға сәйкес жасалған Тапсырыс берушінің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және аяқталатын жылдағы жылдық жекелеген қаржылық есептілігінің аудиті Қазақстан Республикасының № 234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» (осы тармақ Тапсырыс берушінің өтініші бойынша ұсынылған);
  • «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма отырысының хаттамасымен бекітілген нысан бойынша шоғырландыру мақсатында дайындалған 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және аяқталатын жыл үшін жекелеген қаржылық есептіліктің аудиті;
  • Ілеспе қызметтерді көрсету.

Сыртқы аудитор қаржылық есептілік аудитіне арналған сатып алу туралы келісімшарт аясында бухгалтерлік және салықтық есепке алу бойынша кеңестер береді және қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығына ұсынады.

Сыртқы аудит саясаты № 151 хаттамадан үзінді

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Бәйтерек
Банк развития Казахстана